Софийска фирма ще изгражда външния асансьор към общинската администрация в Ботевград

Софийската фирма „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД спечели обществената поръчка за изграждане на външен асансьор към общинската администрация в Ботевград , по проект „Красива България”.

За изпълнението й участникът е предложил обща цена за изпълнение в размер на 88 781,57 лева без ДДС, от които 53 012,68 лева без ДДС за материали, която не надвишава обявената от Възложителя прогнозна максимална стойност.
На 3 септември 2019г комисия, с председател Румен Христов – Зам.-кмет на община Ботевград разгледа представените документи от участника и извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на критерия за възлагане „най-ниска цена“ и наличието на само една оферта, участникът автоматично се класира на първо място.

Изпълнителят на поръчката предлага срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ месеца, считано от датата на откриване на строителна площадка и гаранционни срокове, както следва:

– за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;

– за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

– за завършен монтаж на машини, съоръжения – 5 години. 

Срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди – 3 календарни дни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *