Иван Гавалюгов представи предизборната си програма и листата с общински съветници

Кандиадтът за кмет на община Ботевград, издигнат от ПП МИР Иван Гавалюгов , представи официално своята кандиатура пред жителите на Ботевград и общината. Срещата се състоя вчера, от 18.00ч, в напълно обновената зала „Ботевград“. Пред присъстващите граждани кандидатът за кметът Иван Гавалюгов представи официално своята кандидатура, а след това предостави думата последователно на всеки един от кандидатите за общински съветници, които са 29 на брой.

Преди да обяви управленската платформа, с която този път влиза в предизборната битка, Иван Гавалюгов направи подробна съпоставка между това, което преди четири години, като кандидат за кмет от МК ГДБОП, е обещал пред съгражданите си, и това което е изпълнил по време на своя мандат. Той представи справка, която показва, че за по-малко от четири години в Община Ботевград са влезли 51 201 000 лева от външно финансиране. „Голяма част от тях са усвоени, друга част са договорени на базата на защитени проекти по европейски и национални програми“, уточни кандидатът за кмет.

На въпрос, зададен в хода на срещата, дали твърденията на неговия предшественик пред избиратели, че бил оставил общината без задължения, отговарят на истината, Гавалюгов отговори: „Не искам да се връщам назад, но ситуацията беше лоша. Между 8 и 9 милиона лева бяха изискуемите задължения на Общината на база наложени финансови корекции по различни европейски проекти от миналия програмен период.“. Той обясни, че Общината е успяла да разсрочи и предоговори краткосрочния държавен заем от 3 650 000 лв., получен за довършване на проекта за пречиствателната станция за отпадни води, върху стойността на който е била наложена финансова корекция от 25%. „Към настоящия момент Общината е върнала 20% от този заем, а останалите 80%, с изменение в Закона за държавния бюджет за 2018 год., бяха поети от държавата. Заведени са няколко дела към Общината за различни суми по различни проекти. За щастие, някои от тях успяхме да спечелим, а други все още са в съдебна фаза. През изминалите четири години върнахме още около 2 000 000 лева задължения по различни европейски проекти. Към днешна дата Общината все още има спорове по един проект с европейско финансиране в размер на 1 670 000 лева, но се надявам и те да отпаднат“, обясни кандидатът за кмет на Ботевград.

При представяне на програмата за управление на общината през следващите четири години, Иван Гавалюгов посочи, че проблем номер едно, по който трябва да продължи да се работи, е ВиК инфраструктурата в Ботевград и селата. „Довършване подмяната на централния водопроводен пръстен в града, което вярвам, че ще стане през следващата година. Започване изпълнение на цялостен воден цикъл в Ботевград чрез финансиране от Програма „Околна среда“. Това ще е един дълъг процес. Който обещава, че ще се реализира в рамките на един мандат, откровено лъже или не е запознат с процедурите по избор на изпълнител. Общината няма да е директен бенефициент, а държавното ВиК дружество“, обясни кандидат-кметът. Той добави, че финансирането на проектите за цялостна подмяна на водопроводите в селата Скравена, Новачене и Литаково е осигурено и изпълнението е започнало. А що се отнася до подмяната на част от водопроводите и канализационните мрежи в селата Трудовец и Врачеш, общината ще кандидатства пред Министерството на околната среда и водите и ПУДООС с два проекта, като всеки от тях е на стойност 2 000 000 лева.

По отношение подобряването на условията в образователната инфраструктура на общината той заяви,че тя ще продължи и през следващите 4 години. о Той конкретизира, че във връзка с това предвижда: реализиране на проект за саниране на детската градина в Новачене; подмяна на инсталациите и ремонт на ДГ „Слънце“ в Ботевград, както и изграждане на салон за празнични събития в детското заведение; изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Кокиче“ в Ботевград и разширяване на материалната база за още една група; изграждане на нов учебен корпус към сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“; саниране на сградата на ОУ „Св. Кирил и Методий“ – Ботевград; саниране на физкултурния салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – прогимназиален етап.

Друг акцент в предизборната програма е въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на МБАЛ Ботевград, за които има осигурени финансови средства от Държавен фонд за възобновяеми енергийни източници, предвижда се и поетапно вътрешно преустройство на здравното заведение.

В част „Градска среда“ от платформата се предвижда: изпълнение на етап 3 и етап 4 от проекта за реконструкция на Градския парк; реализиране на първи етап от проекта за основен ремонт на централната градска част; премахване на асфалтовите настилки по тротоарите в централната градска част и изграждане на нови – от плочи или друг подходящ съвременен материал; изграждане на достъпна среда за хора с увреждания; продължаване благоустрояването на междублоковите пространства с разширени паркозони, детски площадки, кътчета за отдих и подходящо озеленяване.

„Изцяло ще се асфалтират само тези улици, по които има подменен водопровод“, заяви Иван Гавалюгов. В програмата си е заложил изцяло преасфалтиране на участъка от околовръстния път – улиците „Витоша“, „Георги Сава Раковски“, „Захари Стоянов“, които са с подменен водопровод. По думи на кандидат-кмета това ще се случи още през следващата година, ако отново поеме ръководството на Общината.

Друга важна точка в предизборната платформа на Гавалюгов е продължаване въвеждането на мерки за енергийна ефективност в жилищни и обществени сгради, което ще се финансира по ОП „Региони в растеж“ и Националната програма.

Той изрази увереност, че въпреки активната намеса на „доброжелатели“, ще бъде осъществен и друг значим за нашата община проект – „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци“, за който има осигурено финансиране в размер на 9 000 000 лева.

Иван Гавалюгов заяви още, че въпреки тежките процедури, свързани с отчуждаване на частни имоти и съгласувания с държавни институции, не се е отказал от идеята за велоалеи между Ботевград и Трудовец и Ботевград и Врачеш.

В социалната сфера ще бъдат запазени всички добри практики, обеща Иван Гавалюгов. Той увери, че пенсионерите и занапред ще продължават да се возят безплатно по избрано от тях направление.

„Ние сме хора реалисти, в никакъв случай не сме популисти. Не сме политици, за които политиката е самоцел. Много добре осъзнаваме, че историята на Ботевград не започва с нас и няма да свърши с нас, но се надявам да сме приятната и успешна част от нея. Няма да кажем, че ако не ни изберете, няма да се случи еди-какво си, то ще се случи по един или друг начин, по-рано или по-късно. Да, имаме самочувствието вече да кажем, че на база на изминалите четири години, освен да говорим и да идентифицираме проблеми, и да даваме решения, можем и да реализираме решения“, заключи кандидатът за кмет Иван Гавалюгов.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *