Ден: 08.11.2019

Във връзка с посещение в Република България на представителя на Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална политика и урбанизация“ – г-жа...