Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Административният съд се произнесе, че за Георги Георгиев липсва правен интерес от обжалване на процесното решение на ОИК-Ботевград

На закрито заседание Административен съд-София област с Определение 128/31.01.2020г остави без разглеждане жалбата на общинския съветник Георги Георгиев срещу Решение 232 от 27 декември 2019г на Общинската избирателна комисия – Ботевград, с което отказа да прекрати предсрочно правомощията на кмета на общината Иван Гавалюгов.

Административният съд прекратява производството по адм.дело 92/2020. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

АССО намира жалбата на Георги Георгиев за недопустима, поради липса на правен интерес от оспорването, както в качеството му на кандидат за кмет, така и в качеството му на общински съветник и определя, че жалбата остава без разглеждане.

В конкретния случай съдът намира, че за жалбоподавателя липсва какъвто и да е правен интерес от обжалване на процесното решение, доколкото същото по никакъв начин не засяга негови субективни права, но му възлага конкретни правни задължения и не засяга негови законно установени интереси. В жалбата липсват каквито и да е съображения, как оспорваният акт е засегнал, нарушил или застрашил права, свободи или законни интереси на жалбоподателя или какви задължения поражда за него. Съдът намира още, че обстоятелството, според което Георги Георгиев е избран за общински съветник, не го легитимира като заинтересовано лице, което да оспорва решенията относно предсрочно прекратяване правомощията на кмета Иван Гавалюгов, доколкото няма личен, пряк или непосредствен правен интерес. Според съда обстоятелството, че Георгиев е бил кандидат за кмет също не го прави заинтересовано лице, доколкото отново няма личен,  пряк или непосредствен правен интерес.

Административният съд счита, че предсрочното прекратяване правомощията на кмета е извън сферата на изборния процес. Дори  евентуално да се прекратят предсрочно пълномощията на кмета, то неспечелилият изборите кандидат за кмет , не може да бъде обявен за такъв вместо избрания на това основание.  В разпоредбата на чл.463, ал. 1 от Изборния кодекс е уредена последицата от предсрочно прекратяване пълномощия – „При предсрочно прекратяване правомощията на кмет се насрочват частични избори , а когато до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се насрочват , по аргумент от чл. 463, ал 6 от ИК“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *