Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Езиковата гимназия в Правец отчита проект по ключова дейност едно (КD1) към програма Еразъм +

Месец май 2019 година беше изключително успешен за проектите разработени от ПГПЧЕ „ Алеко Константинов“. Наред с одобрен проект по КД 2 за насърчаване на Европа посредством икономика и култура, Агенцията за развитие на човешки ресурси, България, одобри проект за 14 преподаватели да бъдат включени по програма Еразъм +  за повишаване на квалификацията.  

Ето какво сподели координаторът на проекта, г-жа Стоянка Димитрова:

„ ПГПЧЕ „Алеко Константинов е единствената гимназия с чуждоезиков профил в Софийски  област, с традиции както в чуждоезиковото обучение, така и в билингвалното обучение по различни предмети на съответния чужд език. Така, участието на 14 наши преподаватели в квалификационни форми в европейски учебни институции с доказано качество, е крачка в посока на развитие на този потенциал.

Основен акцент в уменията на учениците, които се стремим да развием, е тяхната креативност и въображение. Това е и основен акцент, които сме избрали – Креативност, Иновации, Мотивация и нови методи на преподаване. Тази дейност ни предлага знания за управлението на ефективен и съвременен учебен процес, който насърчава активното участие на учениците с фокус върху тяхната изобретателност и критично мислене, развиване на „меки умения“ и използването на информационните технологии. Всичко това има пряко отношение към изграждане на добри презентационни умения у учениците. Освен това, ще се отрази ползотворно на обучението на учениците в творческо писане, с цел развиване на креативността, въображението и уменията за писмено изразяване.

Основната цел на този проект е да помогне за реализирането на иновационния проект на училището, както и повишаване мотивацията на преподавателите и респективно, мотивацията на учениците. Един учител не може да запали интереса на учениците си, ако самият той не е ентусиазиран. Курсовете в този проект са избрани така, че тяхното съдържание максимално да подпомага осъществяването на целите на иновационния ни проект.“

Ето и имената на ентусиазираните преподаватели и курсовете, които те успешно приключиха и които  през последните два месеца отчитат и прилагат на практика:

Нели Тенева-Танова , Франция – Обучение в театрални техники, прилагани в клас и стратегии за развитие на презентационни умения и повишаване мотивацията на учениците.

Виктория Нинова и Соня Василева, Италия – Усвояване на ключови принципи за интегриране на привлекателно поднесено съдържание с ефективно преподаване, подобряване езиковите умения на участниците.

Цанко Цолов и Цветина Исаева, Малта – Обогатяване на езиковите познания и ИКТ компетенциите, усвояване на онлайн софтуерни инструменти за преподаване на предмет на английски език.

Златина Ангелова и  Габриела Петкова, Ирландия – Освежаване и разширяване на уменията да се ползва английски език при преподаването на друг предмет, овладяване принципите на интегрирането преподаване.

Мария Христова-Козарева и Стефка Атанасова-Йовчева,  Испания – Усвояване назнания за провеждането на ефективен  съвременен учебен процес,насърчаващ активното участие на учениците с фокус върху тяхната мотивация, изобретателност и критично мислене.

Радост Христова и Стоянка Боева-Димитрова, Италия – Запознаване с методи на преподаване, базирани на важни компетенции, развитие на „меки умения“, комуникативност, сътрудничество, критично мислене и творчество.

Цветанка Щерионова и Нелка Генова, Испания – Овладяване на мощни инструменти за създаване, споделяне и вдъхновяване при по-нататъшното навлизане на Интернет-базираните дейности в клас и в извънкласните форми

Детелина Ангелова, Испания – Усъвършенстване на уменията за прилагане на нови комуникативни техники и дейности за повишаване на продуктивните умения на учениците, стимулиране на интереса и разширяване на познанията за испанската култура.“ Непосредствено след завръщането си, всички участници в проекта започнаха да прилагат на практика наученото по време на курсовете. Те споделиха с останалите членове на колектива своите впечатления като представиха емоционални презентации за ползотворността и удовлетворението си от участието си в тези квалификационни курсове.

Изнесен бе междупредметен интерактивен открит урок по история и английски език в девети клас от преподавателите по история и английски език Цанко Цолов и Стефка Атанасова  пред гостуващи колеги от езикови  гимназии от Бургас и Варна по програма ‚Иновации в действие‘. Предстои да бъде представен и открит урок по история посветен на  Васил Левски и 200 години образователно дело в община Правец на 18 февруари от младите преподавателите по история Цанко Цолов и Цветина Исаева като покана за участие е отправена и към общинските съветници в община Правец. Учениците с интерес участват в разработката на нови, непознати за тях до сега методи за творчески и иновативен подход към разработката на проекти с приложение на  онлайн технологии. Особено впечатление за повишаване мотивацията на учениците правят приложенията на новите технологии в часовете на всички преподаватели участвали по програмата.

И това е само началото на едно устойчиво приложение на съвременните методи на обучение, което колективът на ПГПЧЕ си поставя за цел през следващите години. Преподавателите от Езиковата гимназия в Правец работят и ще работят всеотдайно, за да мотивират своите ученици при усвояване на знанията по всички предмети така, че да бъдат подготвени за своето бъдещо кариерно развитие като достойни конкуренти на европейския и световен пазар на труда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *