Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Директорът на ОП БКС Ботевград иска увеличение на персонала със 7 човека

В Общинската администрация на община Ботевград е постъпила докладна записка от директора на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград Иван Гулевнов с искане за изменение числеността на персонала и промяна в структурата на предприятието със седем нови работни места. Искането е във връзка с изпълнението на възлаганите дейности, разширяване териториалния обхват, обема и видовото разнообразие на извършваните дейности от предприятието, повишаване интензитета на обслужване (строителство, ремонт, реконструкция и поддържане на общински сгради, обществени пространства и зелени площи на територията на община Ботевград и други комунални дейности).

Също така се налага и промяна в структурата на предприятието, като има предложение 6 бройки „Пазач невъоръжена охрана” да бъдат трансформирани в: 1 бр. технически ръководител, 3 бр. строителни работници и 2 бр работник поддръжка на пътища в отдел „Ремонт и поддръжка”.

Предлага се и длъжността „Ландшафтен архитект” да се трансформира в длъжност „Организатор ремонт и поддръжка“.

Предложените структурни промени ще доведат до трайно решаване проблемите на чистотата и благоустройството на обществените пространства на територията на община Ботевград, поддържането и ремонта на общинската инфраструктура. Така директорът на ОП БСК мотивира исккането си за увеличение на персонала.

Ако общинските съветници подкрепят искането на директора Гуленов, считано 1 март 2020 година числеността на персонала на ОП БСК се увеличава от 129 на 136 щатни бройки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *