Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

“Бюро по труда”- Ботевград обявява насърчителни мерки за работодателите

Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград уведомява работодателите от общините Ботевград, Етрополе и Правец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2020г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 5 766 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 779 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4 764 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 5 005 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 636 лв.;

По горепосочените мерки работодателите могат да подават заявки за свободните работни места в периода от 24.02.2020г. до 04.03.2020г. включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 798 лв.;
  • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 4 022  лв.;

         Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 7, както и на тел.: 0723/60-161.

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:

  • гр. Етрополе  – бул. „Руски” 100 тел.: 0720/620 95
  • гр. Правец ул. „Генерал Раух” № 2 тел.: 07133/23 84
*

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *