Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Утвърдиха комисия относно жилищно-спестовни влогове в Ботевград

Общински съвет-Ботевград утвърди състава на местна комисия, свързана с уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, съгласно чл.8, ал 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Съгласно Правилника за прилагане на закона местните комисии се състоят от 5 до 9 човека и в тях се включват представители на общинските съвети, общините и организациите, представляващи гражданите с този вид влогове и доказани жилищни нужди.

Вносителят на Докладната записка – кметът Иван Гавалюгов предложи председател на комисията да бъде зам.-кмета Борис Борисов и за членове – представители на общинската администрация –  Стефка Граматикова, Камен Еленков – гл. юристконсулт, Гергана Стоева – счетоводител и Светлана Василева – гл.експерт „Жилищно настаняване“.

За попълване състава на комисията бяха избрани и двама общински съветници – Лили Димитрова и Росица Милчева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *