Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

РСПБЗН-Етрополе апелира да се спазва пожарна безопасност при работа в близост до горския и полския фонд

На вниманието на всички жители, пребиваващи и гости на Община Етрополе!

         Всяка година с настъпването на пролетта и повишаването на температурите настъпва пожароопасния сезон в горите. Пожарната опасност се увеличава и от пролетното почистване на ниви, градини, ливади, пасища и други в близост до горския и полския фонд.

      С цел недопускане на пожари Териториално поделение „Държавно Горско стопанство” – Етрополе, РУ на МВР – Етрополе и Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населенитето” – Етрополе апелират да се спазват изискванията за пожарна безопасност при работа и мероприятия в близост до горския и полския фонд.

      Напомняме, че:

   –      е  абсолютно забранено паленето на огън в горите извън обозначените и обезопасени за целта места;

  •   забранено е паленето на стърнища без изричното разрешение на органите на “ПБЗН” – МВР и ТП ”ДГС”;
  • забранено е изгарянето на отпадъци от почистени пасища и други селскостопански терени в близост до полския и горски фонд! Това може да предизвика горски пожар;

      Паленето на огън в горите и земите от горския фонд се извършва само на местата, определени за това с лесоустройствените проекти или с плановете за управление на природните паркове. Местата се обезопасяват и се обозначават с указателни табели съгласно изискванията на закона за горите.

      Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Закона за горите.

    Собствениците на недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или граничещи с него, са длъжни да извършват противопожарни мероприятия в тях за своя сметка. Условията и редът за извършване на мероприятията се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи съгласно разпоредбите на ЗГ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *