Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът Иван Гавалюгов със заповед за поставяне на табели „Под карантина“

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за поставяне на информационни табели „ПОД КАРАНТИНА“ на адресите  на  местените  жители, за които община Ботевград е получила официална информация от РЗИ – Софийска област и общопрактикуващите лекари, че са поставени под карантина. 

ЗАПОВЕД

№319/18.03.2020

гр.Ботевград                                                 

     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01-105/02.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи и Заповед №РД-01-130/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

   НАРЕЖДАМ:

В изпълнение на т.2 от Заповед №РД-01-105/02.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи и т.11 от Заповед №РД-01-130/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемични мерки и осъществяване на контрол за спазване на наложената карантина от РЗИ, да се поставят информационни табели „ПОД КАРАНТИНА“ на адресите на лицата, поставени под карантина, за които община Ботевград е получила официална информация от РЗИ – Софийска област и общопрактикуващите лекари.

  При установено нарушение на карантината, граждани могат да подават сигнали на тел. 080020007.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефка Граматикова – секретар  на  община Ботевград, началника на РУ на МВР – Ботевград, служителите от дирекция „Сигурност и обществен ред“, кметовете на кметства и кметските наместници от община Ботевград.  

  Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез средствата за масово осведомяване.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *