Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

РЗИ обяви резултатите от лабораторните изследвания на водата от 8 обекта във Ботевград

На 17.03.2020 г. беше извършено пробонабиране на питейна вода от 4 пункта от водопроводната мрежа на гр. Ботевград в различни краища на града и от 4 броя Стубленски чешми. Днес Районната здравна инспекция-София област оповести резултатите. Те бяха изпратени на редакционната поща на botevgrad.news.

Измереният на място остатъчен свободен хлор във всички проби вода е в рамките на 0,1 – 0,3 мг/л. Извършен е лабораторен анализ на водата в Орган за контрол вид А към РЗИ – Софийска област. Съгласно сертификати за Контрол №№ 0433/20.03.2020 г., 0434/20.03.2020 г., 0435/20.03.2020 г., 0436/20.03.2020 г., 0437/20.03.2020 г., 0438/20.03.2020 г., 0439/20.03.2020 г., 0440/20.03.2020 г., водата и от осемте проби, показва СЪОТВЕТСТВИЕ по изследваните микробиологични показатели с изискванията на Наредба №9 на Министерство на здравеопазването за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Физико-химичният анализ на водата показва завишена мътност във всички изследвани проби от водопроводната мрежа, като стойностите се движат в диапазона 4,1 – 4,7 NTU при норма 1 NTU.

На водоснабдителното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е издадено предписание да продължи да извършва засилен мониторинг на питейната вода, както и да предприеме необходимите технически мерки по подобряване на пречиствателния процес в Пречиствателни станции за питейни води „Чеканица – Модул 1“ и „Модул 2“, както и да се пристъпи към поетапна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в града.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *