Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

15 съветника не се поколебаха пред COVID 19 и участваха в редовното заседание на Общ. съвет-Ботевград

Днес, 26 март, се състоя 4-то редовно заседание на Общински съвет-Ботевград.

От общо 29 съветника на него присъстваха 15  – от ПП МИР, БСП и Цветан Миньовски от КП“Алтернатива на гражданите“. Съветниците от останалите две политически сили не присъстваха.

За провеждането на сесията бяха предприети съответните мерки, съгласно указанията на Общинския кризисен щаб срещу разпространението на коронавируса.

На входа на зала „Ботевград“ всеки един съветник получи от председателя, д-р Илин Черняшки, ръкавици и предпазни маски. Съветниците дезинфекцираха ръцете си при влизане, а местата за сядане бяха определени на два метра разстояние.

По време на заседанието всички ограничителни мерки бяха спазени. Граждани и служители от общинската администрация не присъстваха.

От МК ДИБО и ПП ГЕРБ бяха депозирали уведомления, с които заявяват, че няма да присъстват на общинската сесия. Като причини от МК ДИБО са изтъкнали приетите извънредни ограничителни противоепидемични мерки от 21. 03.2020г., обявени от министъра на здравеопазването г-н  Кирил Ананиев и във връзка с чл.2 от Закона за здравето – опазването на здравето на гражданите, с цел да се прекъсне разпространяването на Ковид19,

Уведомления за отсъствие от засеанието са предоставили още Спасен Ценов, Дамян Маринов и Георги Георгиев (плюс амбулаторен лист) , че няма да присъстват на заседанието.

Аз лично уважавам това тяхно решение, въпреки че съм изключително благодарен на всички вас, които направихте възможно провеждането на това заседание, с оглед на това ,че трябваше да се приемат няколко важни Докладни записки“. С тези думи се обърна д-р Черняшки към присъстващите съветници, след изчерпване на Дневния ред.

„Работата на общинската администрация и Общински съвет няма как да спре. Не трябва да позволим работата да блокира. Ние съветниците сме избрани от гражданите на община Ботевград, но с общи усилия и спазване на правилата считам, че ще се справим и с тази криза. Днес доказахме, че с присъствието си на сесията изпълняваме основната си задача да отстояваме интересите на гражданите“, коментира председателят на ОбС.

Д-р Черняшки обяви, че В общински съвет Ботевград е постъпило заявление от МК ДИБО за сформиране на група общински съветници в състав: Георги Георгиев, Цветанка Арбова, Цветослав Захариев, Любчо Василев, Николай Велков , с председател Любчо Василев и зам.председател Цветанка Арбова.

Заседанието на Общински съвет-Ботевград днес протече с приемане на всички докладни записки при следния Дневен ред:

1. Годишен финансов отчет на „ВиК“-Бебреш ЕООД и доклад за дейността за 2019 година.

2.Докладни записки:

2.1.Приемане на Правила за прием и критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини и основните и прилежащи райони на общинските детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград

2.2.Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 година.

2.3.Докладна записка относно даване съгласие управителят на „ВиК- Бебреш“ ЕООД да се разпорежда с активи и пасиви на дружеството.

2.4.Предложение за кандидатстване на община Ботевград с проектно предложение „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария в община Ботевград“.

2.5. Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ

2.6. Разрешаване изработване на проект за ПУГ1-ПЗ на ПИ

3.План-проект за работа на Общинския съвет през второто тримесечие на 2020 година.

1 коментар на “15 съветника не се поколебаха пред COVID 19 и участваха в редовното заседание на Общ. съвет-Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *