Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Пожарна служба-Ботевград с призив гражданите да спазват основни правила за пожарна безопасност

Районно служба  “Пожарна  безопасност и защита на населението ”град Ботевград, напомня, че в близките дни предстои  спиране на валежите и чувствително повишаване на дневните температури, което обуславя  и повишаване на риска от възникване на пожари в полски и горски масиви, както и в личните дворове на гражданите.   

В ход са дейности във връзка с провеждане на жътвена кампания за прибиране на реколтата  в община Ботевград.

В тази връзка, РСПБЗН-Ботевград, се обръща към кметовете на населени места, собствениците на имоти и ползватели на земеделски земи, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да бъдат бдителни и да спазват  основни правила за пожарна безопасност, а именно:

  • Ако в личните дворове се предприеме изгаряне на растителните отпадъци, е необходимо предварително да се оценят евентуалните опасности. Не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Огнището се обезопасява с кръг от камъни и се оборудва предварително с подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Разпаленият огън никога не се оставя без наблюдение. Във ветровито време не се пали огън – вятърът пренася на големи разстояния искри и запалени частици и огънят неконтролируемо обхваща големи площи.
  • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
  • В узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.
  • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Гражданите да не допускат изхвърляне на угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
  • Да не се използва огнестрелно оръжие и пиротехнически средства в района на житните масиви;
  • Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарнатабезопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите запожарнабезопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

За осъществяване  контрол по спазване на правилата и мерките за пожарна безопасност, ще бъдат извършвани  постоянни проверки на  лица, извършващи дейности в земеделските земи, като при констатиране на нарушения, спрямо нарушителите  ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки от органите  за пожарна безопасност и защита на населението.

В случай на пожар, съобщете незабавно  на единния номер за спешни повиквания 112, точно местоположението на пожара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *