Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ПГТМ „Христо Ботев“ е училище-гнездо за подаване на документи при кандидатстване след 7-ми клас

И през тази година има възможност за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените за това училища. На основание Заповед № РД 09-2152/27.08.2019г. на Министър на образованието и науката и Заповед №РД10-206/16.06.2020г. на Началник РУО София-регион ПГТМ „Христо Ботев“ е определено за училище, в които ще се приемат документи за участие в класиране при кандидатстване след 7-ми клас (училище-гнездо).
Определеният от МОН график на дейностите е:
Подаване на документи за участие в приемане на ученици по НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г.
03.07.-07.07.2020г. вкл.
Работно време на комисията за приемане на заявления за участие в първи етап на класиране от 08,00ч. до 19,00 ч.
Обявяване на списъците с приети ученици на първи етап на класиране.
До 13.07.2020г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
До 16.07.2020г.
Обявяване на списъците с приети ученици на втори етап на класиране.
До 20.07.2020г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
До 22.07.2020г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
До 23.07.2020г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
24.07.-27.07.2020г.
Обявяване на списъците с прити на трети етап на класиране.
29.07.2020г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
30.07.2020г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
До 03.08.2020г.
Документите, които кандидатите и техните родители (настойници) трябва да носят са:
Служебната бележка за явяване на ипитите от НВО – с ЕГН, входящ номер и код за достъп;
Медицинското свидетелство за кандидатстване в професионална гимназия и паралелка, което се сканира на място и прикача към подадената информация.

След приключване на въвеждането на желанията се визуализира бланка на „Декларация за съгласие“, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, който дава съгласието си по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование относно заявените желания за класиране в посочените училища и съответните профили и специалности от професии за прием в VIII клас, както и телефон и/или e-mail за връзка. След потвърждаване на заявлението системата генерира уникален номер и визуализира списък с желанията.

Припомняме, че подаване на документи за участие в приемане на ученици по НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. е от 03.07. до 07.07.2020г. вкл.
Работно време на комисията в ПГТМ „Христо Ботев“за приемане на заявления за участие в първи етап на класиране от 08,00ч. до 19,00 ч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *