Ден: 11.07.2020

Вчера кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед, с която нарежда да бъдат съставяни актове за неспазване на противоепидемиологичните...