Ден: 06.08.2020

Зрелостникът на Випуск 2020 в НГПЧЕ "Алеко Константинов" - град Правец Пола Димитрова кандидатства необичайната за нежния пол специалност "Самолетна...