Day: 26.10.2020

Общинскитв съветници в Ботевград предстои да дадат съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне...