Ден: 30.10.2020

Общинските съветници в Ботевград приеха изменение в Наредбата за изменение и допълнение па Наредба за определяне размера на местните данъци...