Не класираха кандидат за Управител на МБАЛ-Ботевград

Допуснaтите до Трети етап на конкурса за Управител на МБАЛ-Ботевград – провеждане на събеседване с кандидата, Д-р Ганчо Пенев и Д-р Грациела Петрова не бяха класирани, тъй като средноаритметичната оценка на разработката и
проведеното събеседване е по-ниска от много добър 4,50.

Д-р Ганчо Витанов Пенев е поличил средноаритметична
оценка от разработката и събеседването 4,433.
Оценката от писмената разработка е 4.60, а от проведеното събеседване 4,266.

Д-р Грациела Иванов Петрова е поличила средноаритметична
оценка от разработката и събеседванетос 4, 287.
Оценката от писмената разработка е 4.50, а от проведеното събеседване 4,074.

Комисията приключи своята работа по провеждане на конкурса за избор на управител на „МБАЛ –Ботевград” ЕООД за срок от три години в 17:00 часа на 17.11.2020г.

В хода на събеседването всеки от двамата кандидкандидати обстойно запозна комисията с виждането си за развитие на дейността на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, както и представи възгледите си за
приоритетите и задачите на лечебното заведение. Кандидатът отговори по поставени въпроси относно възможността за въвеждане на единни стандарти за финансово управление в „МБАЛ – Ботевград” ЕООД; относно повишаване на нивото на компетентност на отделенията, както и относно непосредствените задачи пред управлението на болницата. Поставени бяха въпроси във връзка с външните услуги, предоствени на болницата, наемните правоотношения, приоритетите в управлението на лечебното заведение, кадровите проблеми и др. Кандидатът отговори и на въпроси за проверка на степента на познаване на нормативната уредба.

Комисията, която организира и проведе конкурса за избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД, бе в състав: зам.кметът Борис Борисов (Председател), Николай Николов – Началник отдел НПО (Секретар), членове: д-р Гергана Богданова – Младенова, общинските съветници – д-р Илин Черняшки и д-р Христо Железарски.

Комисията ще уведоми Общински съвет – Ботевград за резултатите от конкурса и предприемане на действия по прекратяване на процедурата и вземане решение за провеждане на нов конкурс.

Да припомним, че кандидатите да поемат управлението на общинската болница бяха четирима, као следва:

  • д-р Иван Димитров Стойнов
  • д-р Ганчо Витанов Пенев
  • д-р Грациела Иванова Петрова
  • д-р Цветан Николаев Ангелов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *