Общинският съветник Николина Цолова с предложения за 5 села към Бюджет 2021

8 215 096 лв е размерът на планираните капиталови разходи на  Община Ботевград за 2021 година. Разпределението им за отделните населени местае , както следва:  за Ботевград – 7 257 496 лв, Трудовец – 283 300 лв, Врачеш – 243 500, Скравена – 84 800лв, Новачене – 189 00 лв, Литаково – 28 000 лв, Гурково – 60 000 лв, Боженица – 54 000лв, Елов дол – 15 00 лв.

678 143 лв пък е размерът на предвидените разходи в Бюджет 2021 на община Ботевград за текущи ремонти. Те са , както следва:

150 240 са за Ботевград, за селата са , както следва: Врачеш – 30 000 лв, Скравена – 58 800 лв, Литаково – 101 000 лв, Елов дол – 14 500 лв, Липница – 68 500,  Радотина – 55 500, Рашково- 46 500 лв, Краево – 33 000 лв.

На заседание на Общински съвет, предстои да бъде гласуван Бюджет 2021 от съветниците. На неговото публично обсъждане, което се състоя на 19 януари, към общинското ръководство бяха направени предложения за включване на допълнителни обекти в Бюджета в неговата разходна част – към Текущите ремонти или в Плана за капиталови разходи.

Предложения постъпиха само от един общински съветник. След представяне на проекта на Бюджета пръв думата в общественото обсъждане взе общинският съветник от БСП-Николина Цолова. След проведени срещи и разговори с жители на отделните населени места в общината тя направи следните предложения към кмета Иван Гавалгов и зам.кмета Борис Борисов във връзка с актуални проблеми в инфраструктурата и уличната мрежа в 5-те големи села на общината. Публикуваме направените предложения от общинският съветник.

Предложения за село Трудовец

Монтиране на осветление на възлови места във вилна зона “Лозята“.

Гробищен парк – укрепване или подмяна на оградата откъм източна и северна страна, изграждане на осветление и монтиране на пейки на определени места, преасфалтиране или кърпене на дупки на западния подход към гробищата.

Поставяне на пътни знаци на кръстовищата, където липсват.

Изкърпване на дупки и нарушение целостта на асфалтовата настилка, вследствие на ВиК аварии по ул. „Любен Каравелов“, ул. „Ал. Стамболийски“- преди моста откъм Бившата Ботевградска вишна и завоя при ул.“Л.Каравелов“, ул. „Поп Михо“ – на места е изкърпена, но има места за кърпене, особено в северната част, ул. “Тутракан“, ул. Хаджи Димитър“, подобряване състоянието на пътя за м. Поп Нако.

 Предложения за село Литаково

През изминалата година сградата на Кметството бе санирана,  а тази година се предвиждат 58 хил.лв за нейния вътрешен ремонт. В предвид на това, че тя е открита през 1934 г, близо век, тя не е ремонтирана. Съветникът изказа положителна оценка към Община Ботевград, че реализира проекта за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 4 кметства на територията на община Ботевград – Врачеш, Литаково, Скравена и Елов дол.

Предложенията, които бяха направени:

Пускане в експлоатация на пречиствателната станция, след смяна на водопровода  и спешно почистване коритото на река „Боговина”.

За Народно читалище „Светлина” са заложени са 43 хил.лв за ремонт на покрива, но сградата има нужда от саниране  и обновяване на фонда от столове за Малкия салон с 50 броя.

Изграждане на канализация на улиците, които нямат.

Изграждане на спортна площадка, минифутболно или футболно игрище.

Монтиране на улични лампи на ул. „Любен Каравелов“.

Предложения за село Врачеш:

Изкърпване на дупки или преасфалтиране, изграждане на тротоари по централната улица „Трети март“.

Гробищен парк – по възможност подмяна на оградата

Изграждане на канализация на ул. „Люляк“.

Полагане на асфалт по стръмната част на ул. „Розова долина“.

Кметството има нужда от 10 контейнери за събиране на отпадъци.

Ремонт и реновиране на спортната площадка в старото училище „В.Левски“.

Предложения за село Новачене

Подборяване функционалното предназначение на съществуващото игрище с изкуствена настилка за минифутбол, монтиране на кошове и врати.

Почистване коритата на реките Рударка и Новаченка.

Ремонт на мемориален комплекс „Косматица“.

Предложения за село Скравена

Ремонт на плочките на площада.

Ремонт на предната фасада на Народно читалище „19 февруари“.

В края на изказването си общинският съветник поиска общината да извърши  поетапна подмяна на служебните автомобили на останалите кметства,в  предвид на това, че през изминалата 2020г г Общински съвет отпусна средства за подмяна служебния автомобил на Кметство Трудовец.

След така направените предложения от Николина Цолова, кметът на общината Иван Гавалюгов заяви, че за да заложи общината допълнително обекти, трябва да бъдат направени много нереалистични прогнози на приходната част, за да може да бъде изпълнена разходната част – програмата за капиталови разходи и за текущите ремонти. Въпреки това той посочи, че предложенията ще бъдат взети в предвид и под внимание и на сесията , на която Общински съвет ще гласува бюджета. „Може би ще бъде изменен проекта на Бюджета в частта Капиталови разходи или текущи ремонти, при условие, че има сигурен източник на финансиране“, каза Гавалюгов.

Винаги е възможно  през годината, както го правим до момента, при идентифициране на някоя по-спешна нужда, да актуализираме  приходната или разходната част или чрез отпадане на дейности за сметка на други. В таблиците, които обявяваме са основните обекти, които възнамеряваме да реализираме. Но това не означава, че в село Трудовец или в село Врачеш, както всяка година няма да отпуснем 10 хил.лв за най-належащо изкърпване на дупки , които са по-стари или такива, които в настоящия зимен период могат да се появят“, посочи кметът на общината. Той заяви, че община Ботевград се стреми  да подхожда по-генерално, с цялостно  асфалтиране, а не с  изкърпване.“ Със сигурност ще разгледаме и ще изкоментираме , има ли възможност някои по-съществени от изброените от вас обекти, да бъдат включени в текущите ремонти, респективно някой друг обект да бъде заменен. Важно е да имаме равенство между приходната и разходната част, тъй като вие и изказващите се след вас ще направят основно предложение в разходната част, а няма да коментират приходната част. Да, приемам, че това са проблеми , на които трябва да търсим решение, не е изключено ние търсим финансиране по външните програми – било то национални или европейски, с които да осигурим  средства за решаване на тези проблеми. Но  в сегашния момент не можем да правим някакви сериозни промени в така предложения проект на бюджет, тъй като ще стане нереалистично завишена приходната част, ако трябва да добавяме обекти, за които трябва да поемем ангажимент да финансираме  през настоящата година“, каза още кметът.

Относно монтиране на улично осветление във вилна зона „Лозята“ Гавалюгов припомни, че Общинско предприятие “БКС“ се занимава с това на територията на цялата община и не е нужно този разход да бъде включен като изричен обект – монтирането на 10 или 15 лампи, било то в Трудовец или Врачеш. „Досега винаги това се е реализирало по заявка на живущи или на кметовете, за да реагираме адекватно“, добави кметът на общината. В момента във вилната зона няма нито една функционираща лампа. От общинското ръководство заявиха, че на първо време общината ще пристъпи към възстановяване на уличното осветление в участъка от Рибарниците до автобусното обръщало. За целта ще бъде необходимо разкриването на нова партида в ЧЕЗ.

4 thoughts on “Общинският съветник Николина Цолова с предложения за 5 села към Бюджет 2021

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *