Ден: 16.07.2021

По повод многобройните сигнали от страна на земеделски производители за отрязан достъп до обработваеми земи в землището на с.Новачене, заради...