Ден: 28.07.2021

Заключителна пресконференция по проект „Хетеротопии“, реализиран в сътрудничество на община Ботевград и Исторически музей-Ботевград с Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия се...