Със заключителна пресконференция бе представено изпълнението на проект „ХЕТЕРОТОПИИ“

Заключителна пресконференция по проект „Хетеротопии“, реализиран в сътрудничество на община Ботевград и Исторически музей-Ботевград с Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия се състоя днес в зала „Ботевград“, от 17.00ч. На официалното събитие присъства и представител на партньорa по проекта – Сузана Ранджелович.

Ръководител на проекта е Гергана Николова, ръководител на инвестиционния проект е арх. Мариела Андреевска. Директорът на Исторически музей-Ботевград Рени Лазарова е съавтор на проекта. Янка Алкесандрова от Фондация „Съвременност“ пък е разработила в цялост проекта и е осъществила контакт със сръбските партньори, стана ясно по време на пресконференцията. От данните, които изнесе арх. Андреевска стана ясно, че за реализиране на проекта са участвали повече от 80 човека, от които 30 озеленители, 23-ма строители, 20 души – промотиращ център и 15 човека представляват екипа на проекта.

Заключителната проява завърши с кратък презентационен филм – разходка до най-известните туристически, културни и обществени забележителности на Ботевград.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия“ 2014 – 2020 г. По проекта са създадени туристическа карта, он-лайн туристически гид, филм за презентиране на двата града и книга, представяща атрактивни обекти от общините. Oбщата стойност на проекта е 521 488.33 евро, от които 313 962.01 евро за дейностите в Община Ботевград и 207 526.32 евро за Народен музей Лесковац. През месец май 2021 г Общински съвет-Ботевград отпусна финансови средства от собствени приходи на община Ботевград в размер до 12 000 лв. с вкл. ДДС за изпълнение на
строителен надзор и авторски надзор, и за изработване на 3D мапинг анимация по проекта „Хетеротопии“.

В началото на пресконференцията приветствие към присъстващите отправи кметът на община Ботевгард – Иван Гавалюгов. „Вярвам, че с подобренията, придобивките и инфраструктурните промени ще се повиши интереса към местните културни и исторически забележителности на двата града, както и ще се повиши обмена на хора, които ще проявят интерес да посетят променените пространства в двете населени места“, подчерта Гавалюгов. Той отбеляза, че от много години най-сетне Часовниковата кула в Ботевград е отворена за посетители.

Дейностите, реализирани в рамките на проекта в град Ботевград са:

1. Еекспониране и социализиране на Часовниковата кула в Ботевград – извършени са строително-монтажни работи във вътрешността на кулата

– монтиран е дисплей и перископ за разглеждане на града от близо 30 м височина

-създаден е мостик за достъп до вътрешността на Кулата – -Часовниковата кула е отворена за посетители като пространство за култура и алтернативна сцена за събития.

2. Екстериорно и технологично оборудване на промоционален център -Промотиращ център с телепрезънс зала и пространство за съвременно изкуство

-Екстериорни строително-монтажни работи за благоустрояване облагородяване на прилежащите външни пространства, пейки, велостоянка и вертикално озеленяване

-Информационни киоски

3.Реализация на Музей на открито

-Материална база за рализиране на Музей на открито – постоянна експозиция, временна експозиция и лекториум под небето, включително екстериорни строително-монтажни благоустройствени работи

-Витрини и табла за експониране

-Постаменти с вградено осветление

-Игрова зона за малки следователи

-Паркове и градски елементи

Дейностите извършени от народен музей Лесковац са:

  1. Дигитализация на постоянните експонати за запазване на културното наследство от поколения наред.
  2. Създаване на информационен център за посетители
  3. Създаване на пространство за лапидариум

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.