Обявена е обществевена поръчка с предмет „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд в Община Ботевград“

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд в Община Ботевград“, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица”.

 Прогнозната стойност на поръчката е 59 062,50 лв без ДДС. Срокът за получаване на офертите или на заявления за участие е 23:59 ч на 13 декември 2021г (понеделник).

Изпълнителят ще реализира дейности по осигуряване на топъл обяд до дома на потребителите на територията на община Ботевград – град Ботевград и в селата Врачеш, Трудовец, Скравена, Литаково, Новачене, Гурково, Боженица, Краево, Рашково, Радотина, Липница и Елов дол.

Потребителите на услугата са 200 души. Дейностите включват осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигуряване на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранено на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Единичната стойност на доставката за един потребител на социалната услуга е в размер на 2,70 лева с включен ДДС. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни.

При реализирането на социалната услуга, изпълнителят следва да осигури спазването на всички противоепидемични и санитарни-хигиенни изисквания с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.