Община Ботевград организира информационен ден по проект „Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград“

Община Ботевград организира информационен ден във връзка с приключването на проект „Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Информационният ден ще се проведе на 16.12.2021г. /четвъртък/ от 14:00 часа в зала „Христо Ботев“ в сградата на Общината.

Целите на информационният ден са популяризиране на финансирането от Европейски социален фонд на Европейския съюз, представяне на целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализация на проекта и информация за достигнатите индикатори по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.