Общото събрание на „МИГ-Ботевград“ избра Отец Борис и Цонка Иванова в Управителния съвет

Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група /МИГ/“-Ботевград се състоя тази вечер в зала „Христо Ботев“ в сградата на общинската администрация. Освободени бяха трима членове на Управителния съвет: зам.председателят – д-р Мариана Горгачева, адв. Виржиния Якимова и Мая Пенчева. На мястото на д-р Мариана Горгачева бе избрана Надежда Димитрова.

Общото събрание гласува и избра нови членове на Управителния съвет, който вече се състои от 5 души. В състава му освен Иван Гавалюгов, Радослав Иванов и Надежда Димитрова, влязоха двама нови членове – Цонка Иванова от Сдружение „Социални норми“ (стопански сектор) и Отец Борис Петров – Архиерейски наместник (нестопански сектор).

Управителният съвет до този момент се състоеше от 7 души. За по-голяма оперативност в работата му д-р Горгачева предложи той да бъде редуциран на 5 души. Според  юриста на сдружението, адв. Виржиния Якимова, нечетният брой е съгласно Устава, според който трябва да се спази  разпределението по квоти. Разпределението е един човек от обществения сектор- кметът на общината  Иван Гавалюгов и равен брой хора от стопански и нестопански сектори.

Направени бяха три промени в Устава на МИГ-Ботевград, съгласно законовите разпоредби.

Първата промяна е свързана с решенията за избор и освобождаване на членове на УС, като за в бъдеще  това ще  става с решение на обикновено мнозинство, а не с гласовете на 2/3 от гласовете на всички присъстващи членове на Общото събрание. Другото изменение на Устава бе свързано с вътрешните правила. Досега зам.председателят се избираше от Общото събрание. С изменението той вече ще се избира от Управителния съвет, което е в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Третата промяна касае дейността на изпълнителния директор на сдружението. Досега в устава на сдружението бе записано той да  е нает на пълен работен ден. С поправката той ще  осъществява дейността си чрез трудов договор. Поради изтичане мандата на стария изпълнителен директор, предстои избиране на нов.

В края на Общото събрание д-р Мариана Горгачева отбеляза със задоволство , че МИГ-Ботевград се разраства, с постъпването на трима нови членове – Цветан Марков, Отец Борис Петров и Радостина Вутева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.