Представят идеен проект за пешеходна алея по Стара река

Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 18.01.2022г. от 18:00ч. кметът г-н Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация ще представят идеен проект за пешеходна алея по Стара река.

Проектът има за цел да представи идейно решение за пешеходна алея с ширина 3,5м по поречието на Стара река, свързваща центъра с околовръсното на града, а на по следващ етап с вилна зона „Зелин“.

Алеята ще се реализира от източната страна на реката по цялата и дължина от бул. „България“ до ул. „Захари Стоянов“, като на подходящи места ще се обособят конзоли над реката с цел отдих, които ще се оформят в кръгли форми в синхрон със съществуващите зад историческия музей и в пешеходната част към ул. „Христо Ботев“.

В частта от пл. „Петте клюкарки“ до ул. „Христо Ботев“ ще се подмени настилката с павета в два нюанса на сиво и ще се укрепят и реновират стените на зелените площи. На кръглите форми ще се обособят места за сядане, а на тези над реката ще се сложи обезопасителен парапет. Настилката ще се оформи така че да подчертава кръглите форми, но същевременно да ги свързва с цялостта на алеята.

Напречно на ул. „Христо Ботев“ по продължение на алеята ще се направи повдигната пешеходна пътека. Участъка от източното платно на бул. „Трети март“ между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Букорска“ ще бъде затворена за коли (с изключение на живущите там). Настилката ще бъде каквато е по цялата алея, но усилена с бетонова основа. В този участък алеята ще се слее с тротоара и общата им ширина ще стане 6,5м. В зеления остров между бул. „Трети март“, ул. „1866-та“ и ул. „Букорска“ ще се направи детска площадка, място с изглед към реката и кът за отдих. Мястото ще бъде отделено от пътното платно с зелена площ с храстовидна растителност.

Движението по източното платно на бул. „Трети март“ ще е еднопосочно в посока центъра. Платното ще се измести с 2,55м на изток, като се намали тротоара от 4м на 2,20м. Самото платно ще е с ширина 5,50м., следва 0,80м зелена ивица с храстовидна растителност, пешеходна алея с ширина 3,50м и около 3,00м зелена площ със съществуваща дървесна растителност до коритото на реката. По цялата дължина на коритото на реката от ул. „Христо Ботев “до ул. „Захари Стоянов“, ще се направи бетонова стена с височина 1,00-1,20м с цел изравняване на зелената площ на нивото на алеята. До нея по цялата дължина ще се насадят подходящи растения, за визуална и физическа бариера към реката.

Съществуващите два пешеходни моста ще се подменят със стоманобетонни с широчина 1,50м, които ще са на нивото на пътното платно и ще са достъпни за xopa с колички. По средата им ще има уширение за наблюдаващи. На четири места, където няма дървета, ще се направят врязвания от алеята към реката (аналогични на съществуващите). Те се оформят с кръгли форми, подчертани от настилката. По средата им ще има цветарник с пейка.

Видеопредставяне на идейния проект:

С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 18 януари 2022 г. (вторник) от 18:00 ч., чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android). Примерни снимки на идейния проект са приложени към настоящата новина.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 18 януари 2022 г. (вторник) от 18:00ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM0MWQ4MzctZmM0Mi00MTVmLTgwNjMtZjRjMzgyZWQ4MmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.