Адв. Донков пита, кметът Гавалюгов отговаря: „Полагани ли са нови или подменени ли са кабели на „Атлантис“ и „Транскейбъл“ за сметка на община Ботевград?

В точка 3 от Дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет-Ботевград – „Питания на общински съветници“ адв. Георги Донков от ПП ГЕРБ постави три въпроса към кмета на община Ботевград – Иван Гавалюгов.

Въпросите бяха свързани с възложените от община Ботевград и изпълнени от фирми редица обществени поръчки, свързани с ремонт и обновяване на уличната мрежа на град Ботевград – подмяна на главен разпределителен водпровод и асфалтиране на ул.“Гурко“, ремонт и подмяна на разпределителен водпровод и подмяна на бордюри, подмяна натротоарна настилка на ул.“Сан Стефано“ и на ул.“Княз Борис I“ , ремонт и реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове са паркиране на автомобили по бул.“България“.

Първи въпрос: В изпълнението на строително-моинтажнитве работи на тези поръчки извършена ли е подмяна на съществуващите или полагане на нови трасета на кабели и на кабелни и далекосъобщителни мрежи на телекомуникационните оператори , в частност на кабелните далекосъобщителни мрежи на интернет операора на „Атлантис Нет“ и на кабелния оператор „Транскейбъл“ – Кабелна телевизия „Ботевград“?

Втори въпрос: Ако е извършена такава подмяна на съществуващата кабелна мрежа или полагане на нови трасета – за чия сметка е извършена същата т.е. от кого е заплатена – от операторите на мрежите или за сметка на община Ботевград?

Трети въпрос: Каква е съдбата на демонтираните при ремонта на бул.“България“ гранитени плочи на съществуващата преди ремионта тротоарна настилка?

Кметът Иван Гавалюгов отговори конкретно на всички въпроси. Той заяви по първия въпрос, че не е извършвана подмяна на кабели на „Атлантис Нет“ и „Транскейбъл“ – Кабелна телевизия „Ботевград“. „Такава е извършвана от друг телеком оператор по тяхно желание’, подчерта кметът. По думите му „Балкангаз“ са извършили също ремонтни дейности на няколко места във врзъка със свързване на абонати по въпросните улици, както и полагане на кабели на ЧЕЗ по тяхно желание.

Относно третия въпрос кметът Иван Гавалюгов отговори, че една част от гранитените плочи са използвани за оформяне на пространството зад Исторически музей-Ботевград, друга част са използвани при направата на облицовка на нови цветарници пред бул „България“ 3 – аптека Марешки и Център за ученика. Другата част е прибрана и се съхранява от ОП БКС.

Вижте пълния отговор на кмета на общината Иван Гавалюгов във видеоматериала от сесията на общинските съветници:

5 thoughts on “Адв. Донков пита, кметът Гавалюгов отговаря: „Полагани ли са нови или подменени ли са кабели на „Атлантис“ и „Транскейбъл“ за сметка на община Ботевград?

  1. Иван се отрече от семейството си, та не чакайте коректен отговор.

  2. Вдигате паветата и маркучите са там поставени чакащи. Защо не се споменава на коя фирма са? Или не е удобно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.