Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Етрополе ще подпомага финансово студенти по здравни специалности

Във връзка с приетата от Общинския съвет Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе информира, че за 2022 година Община Етрополе отделя финансови средства на  студенти по специалностите Специалисти по здравни грижи – акушерки, медицински сестри; Клинични лаборанти; Медицина; Фармация.

Право на кандидатстване имат студенти с постоянен адрес на територията на Община Етрополе, записали са поне първата си академична година и учат редовна форма на обучение и следват по специалности, от които общината има нужда от кадри с висше образование.

Кандидатите за стипендии подават следните документи:
*заявление по образец;
*заверено копие от студентска книжка /при подаване се представя и оригинала/;
* уверение от отдел “Учебен„ на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът продължава обучението;
* копие от диплома за средно образование, ако студентът е новоприет;
* мотивационно писмо, показващо ангажираност и мотивация за учене;
* задължително се посочва адрес за кореспонденция.

Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Финансовите средства се отпускат само за учебното време -10 месеца, като се изплащат до последния ден на месеца. Класираният кандидат подписва договор да работи на територията на общината по специалността, за която е получил средства.

Срокът за подаване на документи е от 01.09.2022 г. до 01.11.2022 г. в деловодството на общинска администрация – Етрополе.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *