Ден: 31.08.2022

До края на м.септември продължава записването на бъдещи инженери в Технически Колеж – София, към ТУ – София. Изборът е между 4 специалности,...