Община Ботевград възнамерява да реконструира ВиК инфраструктурата във в.з. Зелин

Община Ботевград възнамерява да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите за финансиране на проектно предложение за реконструкция на Вик инфраструктура във в.з. Зелин, община Ботевград. Изготвен е инвестиционен проект за реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, в който са предвидени за изпълнение дейности за реконструкция както на водопроводната система, така и на канализационната система във вилната зона.

Във вилна зона Зелин са констатирани чести аварии, недостиг на водни количества и напор в мрежата и цялостно ниско качество на предоставяната услуга. Съществуващата мрежа не захранва всички имоти и същевременно не може да задоволи нуждите на вече свързаните консуматори. Въпреки че населението на гр. Ботевград има достъп до обществено водоснабдяване, остарелите и амортизирани мрежи и съоръжения са причина за големи загуби на питейна вода, което създава неудобство на жителите и е причина за влошеното качество на предоставяните Вик услуги.

С изпълнението на проекта се цели:

  • да се подобри състоянието на водоснабдителната и канализационната системи,
  • да се намалят загубите от течове, вследствие на аварии по водопроводната мрежа;
  • да се осигури снабдяването на всички потребители с вода за питейни нужди с необходимото количество и налягане;
  • да се намалят замърсяванията на вилната зона с отпадъчни води;
  • да се осигури ефективна канализационна система за всички потребители с необходимия капацитет за отвеждане;
  • да се подобри качеството на предоставяните Вик услуги като цяло.

След одобрението на Общинския съвет се дава съгласие Община Ботевград да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ с проектно предложение за „Реконструкция на Вик инфраструктура във в.з. Зелин, община Ботевград” на стойност до 15 975 000 лева с вкл. ДДС, включващо следните обекти:

1. „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, община Ботевград” на стойност до 8 900 000 лева с вкл. ДДС;

2. „Реконструкция на канализационната система във в.з. Зелин, община Ботевград” на стойност до 7 075 000 лева с вкл. ДДС.

Това ще бъде решено на сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 1 септември/четвъртък/, 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *