Община Ботевград ще кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проект за изграждане на ВиК инфраструктура в ж.к. „Васил Левски“

Община Ботевград възнамерява да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите за финансиране на проектно предложение за изграждане на ВиК инфраструктурата на Югоизточен обход и вътрешноквартални улици в ж.к. Васил Левски за реализацията на част от уличната мрежа на град Ботевград.

Съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Ботевград /проект/, разширението на град Ботевград и изграждането на нови жилищни квартали е в посока южно от ж. к. Васил Левски. В тази връзка, Община Ботевград възложи изработването на инвестиционен проект за улични мрежи и съоръжения „УМС – Югоизточен обход на ж.к. Васил Левски и УМС — Вътрешноквартални улици в ж.к. Васил Левски за реализацията на част от уличната мрежа на град Ботевград, община Ботевград, област Софийска“, включващ и дейности по изграждане на водопровод и канализация в новоизградени квартали в жилищен квартал Васил Левски.

Съгласно изискванията за кандидатстване на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ при подаване на проектните предложения следва да се представи Решение на Общинския съвет, е което се дава съгласие за кандидатстване на общината за финансиране на проекта от ПУДООС. По този повод в четвъртък, 1 септември, свъетниците ще решават да дадат съгласие Общината да кандидатства за финансиране по ПУДООС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *