Общинските съветници не подкрепиха увеличаването на цени от наредбата за местните такси и цени

На днешното заседание на Общински съвет- Ботевград, бе разглеждана докладна за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.

Докладната записка предвиждаше едновременно увеличаването на цените на допълнителните педагогически услуги в детските градини на територията на община Ботевград, увеличаването на цените на услугите, предлагани от Почивна база „Боженишки Урвич“ и увеличаването на цените за ползване на търговски пространства в Зеленчуковия пазар.

Въпроси повдигна частта в докладната, свързана с изменението на цените на допълнителните педагогически услуги в детските градини, като тази част не бе одобрена от Комисията по бюджет и финанси.

Съветниците не приеха докладната записка, която бе гласувана в цялост, с 8 гласа „За“, 3 гласа „Против“ и 11 „Въздържал се“.

След гласуването кметът Иван Гавалюгов, който е вносител на Докладната записка, се обърна към съветниците, като им обърна внимание, че те са отхвърлили докладната, в нейната цялост, а не само частта, засягаща детските градини. „Ще си позволя да се намеся, като участник в сесията на общинския съвет. Уважаеми общински съветници, моля ви да бъдете концентрирани и да бъдете на висотата на позицията, която заемате. Казвам го без грам ирония или лоши чевства към вас, защото се получават едни такива недоразумения, може би и аз имам вина по начина, по който са внесени докладните…Разбирам, че не желаете да се увеличат цените…Но не беше изказан аргумент, защо не желаете да бъдат увеличени цените на туристическите услуги в Почивна база „Боженишки Урвич“ с аргументите, които изложих- повишаването на енергийните разходи..“, каза кметът Иван Гавалюгов.

Предлаганите промени в размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград, бяха както следва:
Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар – Ботевград, с цел търговия с промишлени стоки – 4.50 лв. на ден.
Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар – Ботевград, с цел търговия със селскостопанска продукция – 3.30 лв. на ден.
Такса за ползване заета площ на открито:

 • с цел търговия със селскостопанска продукция на Зеленчуков пазар – Ботевград – 2.50 лв. на кв. м. на ден.
 • с цел търговия с промишлени стоки на Зеленчуков пазар – Ботевград – 3.50 лв. на к‘в. м. на ден.
 • За допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат месечна такса в размер на:
 • За групови занимания с над 10 деца – 4.00 лв.;
 • За групови занимания с до 5 деца – 7.00 лв.;
 • За индивидуални занимания – 10.00 лв.
 • Всяко едно занимание за всеки вид допълнителна педагогическа услуга е с продължителност 30 минути.“.
  За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга заплащат месечна такса в размер на:
 • За групови занимания с над 10 деца – 2.00 лв.;
 • За групови занимания с до 5 деца – 3.50 лв.;
 • За индивидуални занимания – 5.00 лв.
 • Всяко едно занимание за всеки вид допълнителна педагогическа е с продължителност 30 минути.
  Предлаганите промени за цени ан услуги от Почивна база „Боженишки Урвич“, бяха , както следва: Цена за ползване на двойна стая за периода 01 октомври – 31 март – 85.00 лв. на ден за дните петък и събота вкл. официални празници и цена за дните от неделя до четвъртък – 65.00 лв., като цените включват закуска.“.
  Цена за двойна стая за периода 01 октомври – 31 март за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица е нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 65.00 лв. на ден. Цената включва закуска.
  .Цена за двойна стая при единично настаняване – 65.00 лв. на ден за периода 01 октомври – 31 март за дните петък и събота и 55.00 лв. на ден за същия период за дните от неделя до четвъртък. В цената се включва и закуска.
  Цена за двойна стая при единично настаняване за периода 01 октомври – 31 март за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица е нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград, и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 55.00 лв. на ден. Цената включва закуска.
  Цена на апартамент при настанени двама човека – 105.00 лв. на ден за дните петък и събота и 90.00 лв. на ден за дните от неделя до четвъртък. В цената се включва закуска и сезонно ползване на басейн.
  Цена апартамент за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията па община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 90.00 лв. на ден, включва закуска и сезонно ползване на басейн.
  Такса за допълнително легло – 25.00 лв., включва закуска и сезонно ползване на басейн.

Видео от сесията можете да видите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *