Ден: 04.05.2023

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 05.05.2023 г. стартира...