Ден: 24.05.2023

ДО ДЕЙЦИТЕ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Приемете моите сърдечни благопожелания...