Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„Булгартрансгаз“ проучва интереса за пренос на водород

Газовият оператор „Булгартрансгаз“ започва необвързващо пазарно проучване за търсене на капацитет за пренос на водород. Целта е да се тества интереса на пазарните участници към потенциалното използване на водород като част от бъдещия енергиен микс.

Чрез провеждането на проучването ще бъдат идентифицирани очакваните нужди от капацитет за транспортиране на водород, потенциалните места за производство в България, както и изходни точки към крайните потребители. То ще бъде координирано и със съседни оператори, а получените резултати ще допринесат за своевременното планиране и изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на водород за и през България.

Дружеството информира всички настоящи и потенциални пазарни участници (производители, търговци и потребители) за възможността да представят своите необвързващи прогнози за търсене на капацитет за пренос на водород.

Информацията следва да бъде представена до 15 септември 2023 г.

След обработване на получените заявки от пазарните участници резултатите ще бъдат представени под формата на агрегирани данни.

Анализ на готовността на мрежата:

В края на 2022 г. „Булгартрансгаз“ започна да търси консултант, който да анализира готовността на участъци от настоящата газопреносна мрежа пренасят смеси от газ и водород. В средата на април е подписан договор с единствения участник в процедурата – фирма „Симатек“ ЕООД, който обаче е публикуван в Агенцията за обществени поръчки месец по-късно. Според документите дружеството има 18 месеца да предостави анализа.

Индикативната стойност на поръчката, заложена от „Булгартрансгаз“, е 350 хил. евро без ДДС, но ценовото предложение на фирмата е за 314 хил. евро без ДДС.

То включва проверка на наличните данни, анализи и оценки, които да осигурят заключение за всеки един от възложените участъци/подучастъци дали е пригоден, или е необходимо да бъде преоборудван за пренос на природен газ – водородни смеси в концентрации до 5%, до 10% и до 20% водородно съдържание, при текущи експлоатационни условия.

Обявените за проучване съоръжения са компресорните станции Ихтиман, Кардам и Лозенец, както и газоизмервателни станции.

Водородните амбиции на дружеството включват и проект за изграждане на тръбопровод за пренос на чист водород от Солун до София, който се планира заедно с гръцката DESFA. За него ще се кандидатства за включване сред европейските проекти от общ интерес и получаване на безвъзмездно финансиране.

За транспортиране на водород заговори и другият преносен оператор у нас ICGB, който заяви, че разглежда перспективата за пренос на водород по връзката IGB, но за това е нужен анализ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *