Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общински съвет-Ботевград отмени свое решение, което бе върнато от Областния управител

Със 17 гласа „за“ общинските съветници в Ботевград отмениха свое решение №180 от 27 юли 2023г. Със заповед №ВР-30 от 09.08.2023г. на областния управител на Софийска област решението, прието на 27 юли 2023 г, е върнато за ново обсъждане в Общински съвет – Ботевград.

С това решение е прието да бъде изменена и допълненна Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането па местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.

В мотивите на областния управител на Софийска област е посочено за незаконоообразно първото изменение, касаещо включването на допълнителни педагогически услуги (за логопед и психолог) в детските градини на територията на община Ботевград, организирани в групова форма на работа за допълнителни педагогически услуги в детските градини на община Ботевград, организирани в групова форма, за което се заплашат такси от родителите на деца.

В решението на областния управител пише още, че с наредба за приобщаващото образование законодателят е регламентирал обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

От мотивите, посочени в Заповедта се аргументира извода, че работата на специалисти не следва да се таксува като допълнителна дейност в рамките на детската градина или училищата. Предвид мотивите на областния управител кметът Иван Гавалюгов внесе предложение до общинските съветници да отменят решението , касаещо тази първа част от Докладната записка, внесена за разглеждане и приемане от него. Втората и третата част, касаеща промяна в ценообразуването за таски на администраивни услуги остава в сила.

1 коментар на “Общински съвет-Ботевград отмени свое решение, което бе върнато от Областния управител

  1. Беше повече от очевидно, че не е законно.
    Но защо друг трябваше да им го посочи? И какво правят тези общински съветници, които го гласуваха първия път? Без дори да се замислят дали е редно.
    Да не говорим пък за кохортата юристи на общината и на общинския съвет. Които със сигурност са съгласували първоначалните докладни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *