Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Създаде се звено „Приют за безстопанствени животни“ в Ботевград

С решение на Общински съвет- Ботевград днес се обособи звено „Приют за безстопанствени животни“ – Ботевград с численост на персонала три щатни бройки – уптавител и двама гледачи на животни.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни. Законът вменява задължения на кметовете на населени места да отговарят за дейността на създадените приюти. Стопанисването им е възложено на общините и/или на opгaтизациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Община Ботевград предприе съответните действия по изпълнение на законовите изисквания за изграждане на приют за безстопанствени животни и преустрои съществуваща сграда, находяща се в УПИ IV, кв. 210, в Ботевград. В изискванията е записано, че е необходимо:

  • назначаването на управител, който трябва да има виеше образование:
  • осигуряване на ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване ма животните;
  • осигуряване на необходим брой и вид служители;
  • осигуряване на свободен достъп на гражданите в приюта:
  • създаване на условия за обществен контрол;
  • осигуряване на възможност за връзка с приюта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *