Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Обсъден бе проектобюджетът на Община Ботевград за 2023 година

Днес в зала „Ботевград“ се проведе публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2023 година. Обсъжденето бе водено от кметът на Общината Иван Гавалюгов.

На обсъждането присъстваха общински съветници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, юридическите лица, служители на общинската администрация и представителите на средствата за масово осведомяване.

Няма защо да се отклонявам в обстойни уводи, причини да примаме бюджет, на практика във втората половина на годината. Това, за всички е ясно, че е абсолютен прецедент. Голяма част от бюджета за 2023 година, който тепърва ще приема Общински съвет – Ботевград, на практика, се реализира, включително съгласувани са и 90% от обектите в Програмата за капиталови разходи с отделни решения на Общински съвет – Ботевград в текущата 2023 година.„. С тези думи кметът Гавалюгов откри обсъждането.

Последва представяне на приходната и разходната част на Бюджет 2023. Финансовата рамка на бюджета е 55 123 677 лева.

Приходната част предвижда имуществените и другите данъчни приходи да са в размер на 4 160 000 лева, от неданъчни предвижда 12 058 050 лева, общинските дейности, касаещи взаимоотношенията с централния бюджет – 5 718 000 лева (в т.ч. Общата изравнителна субсидия да е 3 092 300 лева, зимното поддържане и снегопочистване – 395 600 лева и целева субсидия за капиталови разходи – 2 230 100 лева), общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 29 487 170 лева.

По разходната част са предвидени разходи в държавни дейности в размер на 29 500 366 лв, разходи за местни дейност – 25 623 311 лв. Общо разходите са в размер на 55 123 677 лева.

След представянето на приходно-разходната част, плана за капиталови разходи и обезщетения и помощи за подпомагане на организации и граждани, се даде думата на присъстващите за въпроси и предложения по Бюджета.

Бяха отправени няколко въпроса, първият от които бе относно улици, заложени в Плана за финансиране на капиталови разходи за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях“ в село Врачеш и планираното мултифункционално игрище отново в същото село. Кметът поясни, че по план проектът за улиците и общинските пътища във Врачеш се реализира по Държавен фонд „Земеделие“. Предвидените улици са две – ул. „Витиня“ в участък от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „П.Р. Славейков“ и ул. „П.Р. Славейков“ в участък от ул. „3-ти март“ до ул. „Христо Ботев“, има избран изпълнител и се очаква „до 10 дни да сключим договор с изпълнителя„.

Общинският съветник от БСП Николина Цолова отправи въпрос за повече информация относно обекта в с.Трудовец – „Възстановителни и брегоукрепващи работи на р. Касица“, за който държавата е отпуснала на Община Ботевград 1 689 923 лева. Кметът на общината Иван Гавалюгов припомни, че преди няколко месеца се е провела процедура по избор на изпълнител, такъв е избран и скоро би трябвало да приключи разглеждането на подадената оферта. Проектът, чийто изпълнение е започнало преди около 13 години, разделен на няколко лота и изпълнен частично, сега се финансира по линия на „Междуведомствената комисия по бедствия аварии“. Той се отнася само за територията на село Трудовец. Проектът включва бетониране на речното корито на река Касица в участъците, в които то все още не е и ремонт на съществуващото брегоукрепване, там където то е компрометирано.

След 1 седмица, на 5 септември, предстои извънредно заседание на Общински съвет – Ботевград за приемане на Бюджет 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=C4aGohYgnVg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *