Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ботевград ще кандидатства като партньор на общините Петрич и Сандански по процедура „Екологосъобразна мобилност“

На извънредната сесия на Общински съвет – Ботевград, провела се на 5 септември, бе прието предложение Община Ботевград да бъде проектен партньор на общините Петрич и Сандански за изпъленние на инвестиция по процедура „Екологосъобразна мобилност“ със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определено за Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), обяви покана до всички допустими кандидати за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции „Екологосъобразна мобилност” с краен срок за кандидатстване 02.10.2023 г.

Процедурата е в изпълнение на инвестиция ”Екологосъобразна мобилност пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност” по Компонент 8 „Устойчив транспорт” от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и определя условията за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции в съответствие с ключов етап (milestone) 202 „Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии“ за реализиране на заложените в Плана цел (target) 203 „Нови превозни средства с нулеви емисии”, цел 204 ”Зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт”, цел 205 „Интелигентни цифрови решения за транспорта в общините” и ключов етап 206 ,Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение – пешеходците и велосипедистите”.

За целите на процедурата е задължително кандидатстването в партньорство между: две общини и един оператор на обществена услуга за превоз на пътници.

В тази връзка, от страна на община Петрич бе отправена покана за партньорство до допустимите общини от Югозападен регион, включително община Ботевград и община Сандански. След проведени редица разговори за иницииране на междуобщинското партньорство и за уточняване на проектната идея, община Ботевград проявява интерес за сътрудничество с община Петрич, в качеството си на градска община от Югозападен регион.

Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 000 000 лева с ДДС, а максималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция не може да надхвърля 8 334 000 лева с ДДС. По процедурата могат да се предоставят безвъзмездно средства до 90% от допустимите разходи по ПИИ. Кандидатът, респективно партньорите следва да осигурят собствен принос в размер на от допустимите разходи по ПИИ

След проведени редица разговори за формиране на общата проектна идея, в съответствие с изискванията на процедурата, както и за структуриране на партньорството, на 18.08.2023 г. бяха уточнени следните детайли относно кандидатстването с предложение за изпълнение на инвестицията:

– Община Петрич, в качеството си на кандидат, възнамерява да участва в предложението за изпълнение на инвестицията със следните дейности: закупуване на минимум З бр. електрически автобуси и зарядни стании за тях, разработване, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки
и разработване на Генерален план за организация на движението ГПОД.

– Община Сандански, в качеството си на партньор по проекта, ще се включи в изпълнението на проекта със закупуването на минимум З бр. електрически автобуси и зарядни стании за тях, разработване, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки и разработване на Генерален план за организация на движението ГПОД.

– Община Ботевград, в качеството си на партньор по проекта, ще се включи в изпълнението на проекта с дейности за изграждане на велоалея до Врачеш – „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км. 195+190 по километража на път I – 1 Ботевград — Витиня до км 196+577 /чешма/ – етап 1”, както и с изпълнение на дейности за осветеност и сигнализация на пешеходни пътеки. Съгласно изготвените индикативни количествено-стойности сметки за реализацията на дейностите, които ще изпълнява община Ботевград, разходите по предложението за изпълнение на инвестицията, които ще формират бюджета за общината, възлизат на обща стойност от приблизително 1 000 000 лв. с вкл. ДДС, 10 % от които общината следва да осигури като собствено съфинансиране.

Предложението бе прието от Общинския съвет с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *