Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общински съвет – Ботевград прие Бюджет 2023 (ВИДЕО)

Проектобюджета се прие с 19 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Днес, 5 септември, общинските съветници приеха Бюджет 2023 на Община Ботевград на извънредната сесия на Общински съвет – Ботевград.

Преди гласуването имаше дебат между кметът Иван Гавалюгов и общинският съветник Георги Канзов. Д-р Канзов попита по отношение на приходната част – каква част от земите, за които са заложени 4 млн. лева приходи от продажби, вече са продадени и какъв процент от приходите за данъци и такси е изпълнен, а по отношение на разходната част – дали разходите за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на заетите в дирекция „Обществен ред и сигурност“ в размер на 2 128 745 лв. са актуалната сума и „Кой ще е субектът, който извършва дейност „Водоснабдяване и канализация“ при условие, че има лицензирано дружество и то не е общинска собственост?при положение, че са предвидени 3 536 216 лева за тази дейност в разходната част на бюджета.

В отговор на това, кметът Гавалюгов каза следното: „Това, което попитахте за тези 3 млн. средства в перото за „Водоснабдяване и канализация“, това са всички инвестиции, които правим в тази сфера. Предполагам сте добре запознати, в село Трудовец се сменя водопровод на цялото село, имаме държавно финансиране. Частта, която ще бъде изплатена или е изплатена в настоящата година – тези 3 300 000 лева, по памет цитирам, са заложени като капиталови разходи в бюджета за 2023 година. Освен този водопровод, Община Ботевград и чрез ОП БКС, чрез обществени поръчки, които правим за възлагане подмяна в Ботевград специално, а и не само, съответно, това са разходи, които са включени в това перо, за което вие питате. Това не са разходи за поддържане на инфраструктурата като оператор, а за инвестиции, основни и текущи ремонти на ВиК инфраструктурата на територията на община Ботевград, като цяло.

Отговор на въпроса за дирекция „Обществен ред и сигурност“ д-р Канзов получи от Ирина Григорова, която е началник на отдел „Финанси“ в Община Ботевград. Общата сума, разчетена във функция II „Отбрана и сигурност“ е 2 322 958 лева – от тях 2 128 745 лева са за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на заетите в дирекция „Обществен ред и сигурност“ и 194 213 лева са за денонощни дежурни, за районните полицейски управления, за полицейските инспектори, зе детска педагогическа стая и за борба с малолетните прояви на ученици и деца. Тя уточни още, че към тази функция са отбелязани и 1 689 923 лева, които са целеви трансфер, отпуснат от МРРБ за „Възстановяване и реконструкция на бреговете на река Касица, село Трудовец“.

Г-н Гавалюгов продължи с отговорите – около 30 процента са реализираните продажби към момента на нефинансови активи.

Съветникът Дамян Маринов, пък, направи предложение да се добави ул. „Мургаш“ в село Врачеш в индикативния план за текущи ремонти на Общината. „Повечето от нас са добре запознати какво е състоянието. Вие имате информация също за тази улица. Ако приемете, както се казва, това предложение, хората от село Врачеш ще бъдат доста благодарни, тъй като тя е в доста окаяно състояние в момента.“, каза Дамян Маринов.

В отговор на г-н Маринов, г-н Гавалюгов каза: „Аз нямам против да добавим в Индикативния списък за текущи ремонти обекти, които се нуждаят от ремонт, но не мога да поема категорично ангажимент, че ще успеем да изпълним този ремонт поради ред причини. Нека не задълбочаваме темата, има и други улици, не само във Врачеш, които се нуждаят от ремонт. Само след 3 месеца ще се гласува Бюджета за 2024 година. С повече конкретика, този обект или други биха могли да бъдат включени, но казвам, принципно, нямам против.

С това въпросите по докладната приключиха и преминаха към гласуване на Пректобюджета. В крайна сметка, съветниците приеха Бюджет 2023 с 19 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *