Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предстои традиционното провеждане на „Седмицата на пожарната безопасност” от 11 до 17 септември 2023 г. и честването на Празника на огнеборците „14-ти септември”

В периода от 11.09.2023 г. до 17.09.2023 г. ще се преведе традиционната седмица на пожарната безопасност. Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и други. 

На 14 септември българските пожарникари и спасители честват своя професионален празник. Тази година дните от 11 до 17 септември са определени за “Седмица на пожарната безопасност”.

През 1995г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията. По решение на Първия пожарникарски събор датата 14-ти септември да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.

Акцентът на Седмицата за ПБ е поставен върху активизиране на контактите с гражданите и организациите за поставяне от тяхна страна на актуални въпроси по противопожарното осигуряване на обектите и населените места, както и за отправяне на предложения и сигнали, касаещи подобряване на организацията на работа и административно обслужване.

В тази връзка в Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе в рамките на Седмицата за ПБ ще се осъществят следните мероприятия:

На 12.09.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на РСПБЗН – Етрополе ще бъдат изнесени лекции с противопожарна тематика и разгласяване на значението  на Седмицата на “Пожарната безопасност” с ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за ПБЗН, смисъла и ефективността на мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях; ролята и значението на взаимодействието с органите на местната власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горски фонд пожари и засилената превантивна и административно-наказателна дейност на органите за ПБЗН чрез местните средства за масово осведомяване.

През целият ден на 14.09.2023 г. пред сградата на РСПБЗН – Етрополе ще се провежда „Ден на отворените врати“ с демонстрации на възможностите на наличната пожарна и спасителна техника за извършване на оперативни действия и разясняване на мерките за ПБ и защита при бедствия, аварии и катастрофи.

На 15.09.2023 г. от 13.30 ч. – ще се направи организация и провеждане на втория етап от кампанията за сформиране на МПО “Млад огнеборец” за учебната 2023/2024 г.

На 15.09.2023 г. от 11.00 ч. – в малкия салон на Народно читалище „Тодор Пеев 1971” – Етрополе ще се осъществи среща с органите за местно самоуправление, ръководствата на предприятията, частни фирми и граждани на общината, за запознаване с проблемите на служба “ПБЗН” и възможностите за решаването им. Желателно е да присъстват ръководителите на обекти на територията на община Етрополе.

На 14.09.2023 г. от 10.00 ч. ще се проведе демонстративно пожаротехническо занятие с гасене на пожар и евакуация на децата и педагогическия екип в Детска градина „Еделвайс“ – Етрополе.

На 16.09.2023 г. от 16.30 ч. в учебния кабинет на РСПБЗН – Етрополе ще се проведе среща с ветераните от ПБЗН.

Във връзка с обявената Седмица на Пожарната безопасност е организирана приемна с открит телефон за граждани 0720-62222 – от 09.30 часа до 12.00 часа на 11, 12, 13, 14 и 15-ти септември.

Източник: РСПБЗН – Етрополе

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *