Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Неуспешен опит на Общината да вдигне още наеми и такси

След като миналия месец Община Ботеград повиши наемите на общински жилища, сега поиска да вдигне и други наеми и такси. Предложенията бяха на кмета Иван Гавалюгов, но общинския съвет не ги прие. Сред предвидените увеличения бяха такси за извършване на търговска дейност на открито, такси за използване на тротоари, площади и др., такса за продажба на Зеленчуков пазар, такса за издаване на удостоверение за идентичност и удостоверение за търпимост, такса за разрешително за сеч, добив на дървесина и дърва за огрев, наеми на части от административни, стопански и медицински заведения, складови и обслужващи площи, наеми на общински имоти и разполагане на рекламни материали и др.

Причината за исканото повишение бе, че те не са актуализирани от години, въпреки че всеки сключен договор се индексира ежегодно с процента на инфлацията. Предложените цени бяха завишени с ръста на инфлацията за съответния период от последно приетите, който в някои случаи надхвърля 100%, тъй като цените не са обновявани повече от 20 години. Общинскят съветник Петя Кочкова изрази недоумение, че кметът Гавалюгов иска такова „катастрофално“ увеличение сега, а не го е правил през предходните мандати. „Това е управление без логика, без принципи, без мисъл, хаотично, непоследователно и незаинтересовано към обикновения човек. Социално БКС, социално ОП Туризъм… с държавни пари – куп социални общински предприятия, бездействия, мързелуване… И сега изведнъж – давайте на хората да им правим данъците двойни и тройни“ – това заяви Кочкова и и допълни, че това увеличение трябва да бъде по-плавно.

За издаване на удостоверение за търпимост, например, предложението бе таксите да бъдат съответно 100 лева за един строеж в имот, и 100 лева за всеки следващ строеж в имот. Две от постоянните комисии, разгледали докладната излязоха със становища. Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции предложи и двете цени да се определят на 200 лв, а комисията по териториално развитие и екология предложи 300 лв. След като вносителят г-н Гавалюгов прие предложението за 300лв, другото (за 200лв) бе отхвърлено от съветниците. В последствие цялата докладна отпадна с 15 гласа „За“, 5 „Против“ и 6 „Въздържал се“.

Друго искане за повишение, което предизвика полемика, е вдигането на цените на наеми на общински имоти и терени. В дебатите и гласуването по него не участваха д-р Златева, д-р Владимирова и д-р Анастасов. Постоянната комисия по обществен ред и сигурност предложи повишението да бъде с 50% от досега действащите цени, вместо предвидените около 112%, което е ръстът на инфлацията. Кметът не го прие, посочвайки, че така се нарушава логиката на останалите увеличения. Общинският съвет също не го прие, както и докладната като цяло с 9 гласа „За“, 4 „Против“ и 9 „Въздържал се“.

Така всички тези цени се запазват на досегашните си нива.

Наемите, обаче ще бъдат увеличени за наематели на земеделски земи – ниви, изоставени трайни насаждения и други. След кратък дебат и гласуване на няколко предложения, бе прието цената за наем на ниви от I до VII категория да се повиши от 21лв на 30 лв за декар, за ниви от VIII до X категория става 26лв/дка, за изоставени трайни насаждения и др. от I до VII категория – 24лв/дка, а тези от VIII до X категория – 22лв/дка.

Прието бе и предложеното увеличение на наемите на пасища, мери и ливади. Те стават съответно: за пасища и мери от I до VII категория – 24лв/дка, от VIII до X категория – 22лв/дка. Ливадите са с наем от 25лв/дка за I до VII категория и 23лв/дка за VIII до X категория.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *