Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Треньори и кметът Гавалюгов се обединиха около промени в Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове

Среща на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов с представители на спортните клубове във връзка с актуализация на Наредбата за условията и реда за финансовото им подпомагане с общински средства за 2024г. се състоя днес в зала „Ботевград“. Поводът за срещата бе обсъждане на условията и критериите, по които да бъдат  разпределени 210 хил.лв. от общинския бюджет. „Имаше доста с порове и недоволни клубове, които смятаха, че критериите по новосъздадената Наредба през миналата година , не са най-справедливите и обективни. Трудно е да се постигне единомислие, тъй като спецификата на отделните видове спортове е много различна, затова съм изготвил промени в самите критерии“. Това заяви в началото кметът Гавалюгов. Преди да даде думата за предложения на спортните деятели той представи предложения за промени в Наредбата по три критерия. По първия критерий-Подпомагане на картотекирани състезатели изискването е за всяко картотекирано дете да е участвало поне в едно официално състезание в  държавен спортен календар на съответната спортна федерация, като за това има протокол. Промяната касае разделянето на състезателите от 4 на  6 възрастови групи: 18,19 и 20 годишни – 6 точки, възраст 16-17 годишни – 5 токи, възраст 13,14 и 15-годишни – 4 точки, възраст 11,12 годишни – 3 точки, възраст 9-10 годишни – 2 точки и възраст 7-8 годишни – 1 точка. Всички състезатели, генерирали точки по този критерий се умножават по коефициент 0,4.

По втория критерий в досегашната Наредба спортовете се разделят на колективни и индивидуални и там се роди дискусията как да се изпълни критерия, така че в максимална степен да се защитават интересите на всички клубове. „Тук възникнаха доста спорове и затова предлагам да се подпомогне участник в спортно състезание, независимо от колективен или индивидуален спорт, като се субсидират транспорта и нощувката му“, заяви кметът. Транспортът ще се разделя на два вида точкуване – до 100 км се дава 1 точка и над 100 км – 2 точки. Този вид разход ще се субсидира и в случаите, когато състезанието е в чужбина, уточни кметът. „Тук вече няма да се има в предвид какъв е спортът и какъв вид е турнирът“, каза Гавалюгов. Другото предложение за промяна в Наредбата е за участие на един състезател в спортна проява в община Ботевград, се дава 1 точка. Без общинско субсидиране ще останат клубове, които се финансират от родителите на децата.

По третия критерий – постигнати спортни резултати, кметът Гавалюгов предложи да се субсидират състезатели, участващи във финален турнир – Държавно първенство по съответен вид спорт  в България. За  участие в отборна дисциплина – първо място  ще се точкува със 100 точки, второ- със 60т и трето място-40 точки. За турнири „Купа на България“ първо място ще се точкува с 80 точки, второ- 50 ч, трето място- 30 т. С точкуване ще се зачитат до два резултата във всяко едно  класиране на колективните спортове, в досегашната Наредба се зачиташе един резултат. В индивидуалните спортове ще се зачитат до 4 резултата във всяко едно класиране, като за 1място ще се получават 50 точки, второ- 30т, трето място -20точки. За финален турнир „Купа България“  ще се получават за 1място -40т, второ- 25т и  трето място- 15 т. Индивидуалните спортове, които нямат турнири за съответната купа или купа „България“ / а при повечето колективни спортове ги има/, могат да получат допълнително точки при регистриране на национални рекорди, както е при леката атлетика и го има като критерий в сега действащата Наредба, заяви Гавалюгов.

Участниците в Международни състезания, обикновено представляват Националния отбор и се финансират от съответната Федерация, според Гавалюгов и те не би трябвало да попадат в обхвата на Наредбата. Димитър Иванов, треньор на клуба по борба, възрази на това. В отговор кметът заяви, че няма да коментира тези федерации, където държавата трябва да финансира участие в международни турнири. Влади Далаклиев също посочи пример от състезателната практика на „Сунг Ри“, като заяви, че участията в Европейски първенства се финансират от клуба, а за поддържане на ниво състезателите участват и в 3-4 Международни турнира, които пак са поети от клуба. Гавалюгов заяви, че това трябва да участие в официалния календар на международна федерация, като не се вземат в предвид и резултати от тези турнири в общинската Наредба.

В последвалата част на срещата спортните треньори изложиха своите предложения, мнения и възражения по проекта на промените в Наредбата.

Един национален рекорд не се постига всеки месец или всяка година. Това каза Владимир Далаклиев, треньор на клуб по таекуондо „Сунг Ри“ Ботевград. Неговото предложение бе, ако се взема в предвид точкуване в Наредбата за участие в турнир Купа „България“, тези спортове, които имат само Държавно първенство, да се избира друг турнир с определена тежест/най-висок ранг/ – с брой състезатели и брой и изиграни мачове.

Иванка Христова направи предложение тежестта на коефициента К3 също да бъде 40 %. Гавалюгов припомни, че сегашното предложение е 40% за картотекирани състезатели, 50% тежест за участие в състезание и 10% за постигнати резултати. Новото предложение е 40% тежест за картотекирани състезатели, 40% за участие в състезание и 20% за резултати. Иванка Христова предложи съотношение 40/30/30, защото „е важно да има масовост, но да има и постижения“.

Треньорът на клуб полека атлетика „Лъвски скок“ Светослав Цветков изрази мнение, че К3 ще ощети индивидуалните спортове и не трябва да се делят спортовете на Купа „България“. Той предложи в Наредбата да има критерий масовост. В отговор Гавалюгов посочи, че по този начин ще се усложни оценяването. В хода на разискванията кметът направи предложение от наредбата да отпадне точкуването на турнира за Купа „България“, с мотив, че го няма в повечето спортове и в повечето спортове критериите за масовост е различен.

Общинският съветник Петя Кочкова направи предложение в критерия за постигнати спортни резултати да отпадне финалния турнир за Купата на България, като Наредбата да се адаптира за спортовете акробатика и таекуондото и се направят съответните поправки за участията им в световни и европейски първенства. Освен това тя предложи Наредбата да се допълни с критерии за индивидуален участник и той да фигурира с определен брой точки. Според нея общинското финансиране от 210 хил. лв на спортните клубове е недостатъчно. Тя попита, дали не трябва в точкуването по Втория критерий – колективни и индивидуални спортове да не бъде включено субсидирането на  транспорт и нощувки и на треньорите, не само на състезателите. Кочкова изрази мнение, че е необходимо да се направи ревизия на ОП Балкан и ОП Туризъм и да се оптимизира тяхната структура. „Спортните клубове заслужават едно по-достойно финансиране и предлагам от тези предприятия да си преразпределят средства към спортните клубове, като се увеличи поне два пъти сумата за тяхното подпомагане. Остава всичко във вашите ръце да допълните критериите.“, посочи общинският съветник. Кметът Гавалюгов в отговор заяви, че въпросните 210 хил. лв за подпомагане на спортните клубове са гласувани от общинските съветници. Кочкова възрази, като подчерта, че не е получила покана за заседанието на Общински съвет и, че общинският бюджет винаги може да се актуализира.

Общинският съветник Борис Дренов също излезе с предложение, след като е направил сравнение с 12 Наредби на други общини. „Във всички наредби, които касаят разпределение на средства за спорт в съответната община много ясно е записано, че биват лишавани от финансиране всички клубове, които осъществяват стопанска дейност извън допустимата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Всички знаем, че повечето клубове взимат такси, които по смисъла на чл.1, ал.3 от Търговския закон са търговски или със стопанска дейност. Предлагам нещо, което е взаимствано от община Видин, която на такива клубове, които не взимат такси, т.е. не упражняват стопанска дейност, да бъдат начислявани допълнителни точки“. В отговор кметът Гавалюгов заяви, че е склонен да приеме това предложение и то да бъде включено и предложи такива клубове да се точкуват според Наредбата със 100 точки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *