Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Правила и мерки за спазване на пожарна безопасност в горите по време на пролетния сезон

Със затопляне на времето в началото на пролетта, се повишават и среднодневните температури, с което се повишава и пожарна опасност  за възникване на пожари  при дейности свързани с  почистването на жилищни дворове и при провеждане на излети сред природата. Наличието на големи количества суха тревна растителност, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожари и разпространение в горския и полски фонд.

В тази връзка, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Ботевград, се  обръща към жителите и гостите на община Ботевград, за повишено внимание, относно недопускане на запалвания и пожари в горски и полски фонд, както и спазване  на основните  правила за пожарна безопасност:

Горските пожари са стихийни бедствия, които за кратко време унищожават създаденото с векове национално богатство. Причините за горските пожари са различни, но най-често те са резултат от небрежна човешка дейност и неспазване на елементарни противопожарни изисквания при извършване на различни дейности  в горите и около тях.

Нека опазим зеленото богатство, като се спазваме следните правила за пожарна безопасност:

  • Не изхвърляйте стъклени бутилки сред природата – дефекти по тях може да имат ефекта на лупа и да възпламенят сухи треви и растителни отпадъци;
  • При пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
  • Не палете огън в гората, или ако все пак запалите такъв, го направете само на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди това се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за евентуалното му погасяване. Обърнете внимание и за наличието на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици  на големи разстояния, без да ви даде възможност за адекватна реакция;
  • Абсолютно е забранено паленето на стърнища, сухи клони, площи със суха растителност и отпадъци в горските масиви;
  • При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето. Никога да не се оставя огъня без наблюдение, а след работа внимателно да се изгаси;
  • Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки и горски масиви; 
  • При забелязване на признаци на пожар(дим, мирис на изгоряло и пламъци)  в горите и в близост до тях, е необходимо бързо да се оцени обстановката и при възможност да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

В случай на  пожар, веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този номер са безплатни за всички оператори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *