Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Свободни работни места към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

I. Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“                      

Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред “:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години.

3. Допълнителни изисквания: да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

4. Дигитална компетентност: умения за работа с компютър – MS Office, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;

Допълнителни изисквания:

  • предимство е професионален опит в направлението.

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване опазване реда и спокойствието на гражданите за живот и труд, опазване на общественото имущество и околната среда в Община Ботевград и санкциониране на нарушителите в съответствие със законите на Република България и нормативната уредба на Община Ботевград.

Съдейства за провеждане на политиката на общината в областта на сигурността на гражданите и опазване на обществения ред.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград– свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Свидетелство за МПС-категория „В“

5. Документи за придобита квалификация /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите 06.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително.

Документите накандидатитесе подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише„Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 69115.

II. Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение” към Отдел „Контрол по сигурността и обществен ред”.

Изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”:

1. Образование – средно.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Допълнителни изисквания: да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

4. Дигитална компетентност: умения за работа с компютър – MS Office, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград– свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация /ако има/.

Кратко описание на длъжността: Осъществяването на денонощен мониторинг на общинските системите за видеонаблюдение, изградени на територията на общината, записване и обработване на получените сигнали за нарушения на обществения ред, сигурността и безопасността на гражданите, денонощен контакт и взаимодействие със служители от Отдел „ Контрол по сигурността и обществен ред”, както и с органите на МВР и частните охранителни фирми, извършващи дейност на територията на общината.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите 06.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително.

Документите накандидатитесе подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише„Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 69115.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *