Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград издаде забрани с цел предотвратяване на пожари в рамките на пожароопасния сезон

На основание на редица законови разпоредби и в изпълнение на мерките за пожарна безопасност, както и във връзка с издадена заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София-област, кметът на Община Ботевград издаде Заповед за настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г. на територията на общината за периода от 5 юни до 31 октомври. Заповедта в момента е в сила и налага забрани по време на пожароопасния сезон, с които да се предотврати опасността от пожари.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите за посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата в изпълнение на разпоредбите на чл.6 от Наредба №№81213-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Не се разрешава в земеделски земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити източници на огън, на основание чл. 12 от Наредба №81211-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и чл.6 от Закона за опазване на земеделски земи.

Съгласно Заповедта, кметовете на кметства и кметските наместници следва:

  • Да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност на горските територии и земеделските земи на територията на съответните кметства/кметски наместничества;
  • Да информират населението за опасността от възникването на пожари и санкциите, които ще бъдат налагани спрямо нарушителите;
  • Да засилят наблюдението и да предприемат мерки за недопускане на палежи на защитени територии, стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви на територията на съответното кметство/кметско наместничество;
  • Да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Заповедта цели да повиши вниманието и отговорността на всички жители и гости на община Ботевград, за да се предотвратят инциденти и щети от пожари през летния сезон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *