Актуални новини

За Родителите, чиито деца предстои да завършат IV клас през учебната 2019/2020 година. Уважаеми Родители, Поради въведените противоепидемични мерки в...

В общинската администрация на Ботевград е внесено мотивирано предложение до общинските съветници да дадат съгласие за продажба чрез публичен търг...