„Навсякъде в страната чувам едно и също – безработица и бедност, ниски доходи, унизителни пенсии на българските граждани, които изградиха...

На 29 март 2019г., комисия назначена със заповед на кмета Иван Гавалюгов, класира участниците в обществената поръчка с предмет “Реконструкция...