Ден: 24.07.2020

През месец март бе открита дарителска сметка за подпомагане на дейността на МБАЛ Ботевград и другите социални заведения в общината...